رزرو وقت

دکتر نیره قشنگ

روان‌درمانگر اختلالات بزرگسال و زوج درمانگر پیشرفته هیجان‌مدار EFCT

 • کاندیدای دکتری تخصصی روان‌شناسی بالینی از دانشگاه شهید بهشتی
 • کارشناسی‌ارشد روان‌شناسی از دانشگاه شهید بهشتی
 • کارشناسی روان‌شناسی بالینی از دانشگاه فردوسی مشهد

سوابق علمی

 • شرکت در دورهٔ بین‌المللی اکسترنشیپ EFT در دبی و دریافت مدرک تخصصی این دوره در سال ۲۰۱۸
 • شرکت در دورهٔ بین‌المللی EFT Core Skills در سال ۲۰۲۱
 • شرکت در بیش از ۱۰۰۰ ساعت دورهٔ آموزشی ارتقای دانش تخصصی

تألیف و ترجمه

 • ترجمهٔ کتاب چگونه یک زوج‌درمانگر و خانواده‌درمانگر شوید؟ (از کلاس درس تا اتاق مشاوره) راهنمایی برای کارآموزان و متخصصان زوج‌درمانی و خانواده‌درمانی (نویسنده: دی. یوجین مید ۲۰۱۳ ، انتشارات ارجمند ۱۳۹۸)
 • مسئول گروه تألیف بسته‌های مداخلهٔ افسردگی در کودکان و نوجوانان (طرح نماد) در دانشکدهٔ روان‌شناسی و علوم‌تربیتی دانشگاه شهید بهشتی (۹۵-۹۶)
 • تألیف و گردآوری کتاب خودیار مهارت‌های پیش از ازدواج به درخواست معاونت اجتماعی فرهنگی شهرداری مشهد در سال ۱۳۸۵
 • انجام پژوهش‌هایی در حوزهٔ خانواده و زوج، روان‌شناسی بالینی و آسیب‌شناسی روانی، سلامت و بهداشت‌ روان دانشجویان

سوابق اجرائی

 • مسئول بخش آموزش‌های تخصصی در مجموعه مراکز خدمات روان‌شناسی و مشاورهٔ دانشگاه شهید بهشتی
 • تسهیلگر آموزش در اولین دورهٔ بین‌المللی اکسترنشیپ زوج‌درمانی هیجان‌مدار EFT در دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه اصفهان اردیبهشت ۱۳۹۷
 • مدیر اجرایی برگزاری اولین دورهٔ بین‌المللی اکسترنشیپ زوج‌درمانی هیجان‌مدار EFT در دانشگاه شهید بهشتی اردیبهشت ۱۳۹۷
 • سوابق اشتغال در دانشگاه فردوسی مشهد از سال ۱۳۸۲
 • مسئولی بخش‌های درمان، مداخله در بحران، آموزش و پیش‌گیری و پژوهش در مرکز مشاورهٔ دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد در سال‌های مختلف از ۱۳۸۲ تا ۱۳۹۳
 • رابط تخصصی پیش‌گیری از آسیب‌های روانی‌اجتماعی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد با دفتر مرکزی مشاوره وزارت علوم از سال ۱۳۸۵
 • کارشناس و رابط کمیتهٔ تخصصی پروژهٔ مستندسازی فعالیت‌های مرکز مشاورهٔ دانشجویی با معاونت طرح و برنامهٔ دانشگاه از سال ۱۳۸۷
 • ناظر تخصصی مشاوران خوابگاه در مرکز مشاورهٔ دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۷
 • مجری طرح‌های آموزشی و پژوهشی (بیش از ۱۰ طرح) ارتقای سلامت و بهداشت روانی و پیش‌گیری از آسیب‌های روانی‌اجتماعی در دانشگاه فردوسی مشهد
 • کارشناس منتخب در کشور در حوزهٔ پیش‌گیری از آسیب‌های اجتماعی در دانشگاه‌ها و محیط‌های آموزشی در سال ۱۳۹۱
 • کارشناس منتخب حوزهٔ معاونت دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد در سال ۱۳۸۶
 • مدرس درس‌های روان‌شناسی تحولی، آسیب‌شناسی روانی، زوج‌درمانی، فرمول‌بندی و ارائهٔ کیس در زوج‌درمانی و دوره‌های کارورزی زوج‌درمانی با رویکرد EFCT
 • مدرس دوره‌های تربیت مدرس مهارت‌های زندگی و کادر متخصص پیشگیری از اعتیاد در استان خراسان رضوی
 • مدرس دوره‌های مهارت‌های زندگی، مهارت‌های پیش از ازدواج، مهارت‌های فرزندپروری ویژهٔ دانشجویان 
 • مدرس دوره آموزشی «تربیت مدرس در حوزه ازدواج و خانواده» در ادارهٔ کل آموزش و پرورش استان خراسان رضوی در سال ۱۳۹۱
 • مدرس دوره‌های آموزش ضمن خدمت در آموزش و پرورش استان خراسان رضوی

سوابق درمانی

 • مشاوره و روان‌درمانی فردی و گروهی در حوزهٔ اختلالات بزرگسال (اختلالات خلقی،اضطرابی، شخصیتی و زوج‌درمانی