رزرو وقت

دکتر اکرم السادات کمال

 •  دانشجوی دکتری روان‌شناسی بالینی
 • کارشناسی ارشد روان‌شناسی بالینی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن
 • کارشناسی روان‌شناسی عمومی از دانشگاه پیام‌نور واحد دماوند
 • کاردانی بهداشت عمومی از دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران

سوابق علمی

 • عضویت در سازمان نظام روان‌‌شناسی و مشاوره از سال۱۳۹۳
 • عضویت در انجمن روان‌شناسی ایران از سال ۱۳۹۲
 • عضویت در انجمن روان‌شناسی اجتماعی از سال ۱۳۸۷
 • شرکت در دورهٔ کارآموزی کارشناسی‌ارشد در بیمارستان روزبه
 • شروع دورهٔ کارآموزی دکتری در بیمارستان روزبه
 • شرکت در کارگاه آموزشی‌ تخصصی طرحواره‌درمانی با تدریس دکتر حسن حمید‌پور با مدرک انجمن روان‌شناسی ایران در سال ۱۳۹۲
 • شرکت در کارگاه آموزشی درمان شناختی‌رفتاری در اختلال وسواس جبری با تدریس دکتر حسن حمید‌پور با مدرک سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره در سال ۱۳۹۲
 • شرکت در کارگاه آموزشی درمان شناختی-رفتاری در اختلال افسردگی با تدریس دکتر حسن حمید‌پور با مدرک سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره در سال ۱۳۹۲
 • شرکت در کارگاه آموزشی درمان شناختی‌رفتاری در اختلال اضطراب فراگیر با تدریس دکتر حسن حمید‌پور با مدرک سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره در سال ۱۳۹۲
 • شرکت در کارگاه آموزشی تخصصی مشاورهٔ پیش از ازدواج با تدریس دکتر منصوره السادات صادقی با مدرک انجمن روان‌شناسی ایران در سال ۱۳۹۳
 • شرکت در دورهٔ کارورزی به مدت ۷۵۰ ساعت در مرکز خدمات روان‌شناسی و مشاورهٔ آرمانا (تحت نظارت دکتر حمید یعقوبی) در سال ۱۳۹۳
 • شرکت در کارگاه آموزشی خانواده‌درمانی سیستمی-معنوی با تدریس آقای دکتر جان‌بزرگی در سال ۱۳۹۷

عناوین پایان‌نامه‌ها

 • پایان‌نامهٔ ارشد: اثربخشی مداخلهٔ آموزشی مبتنی بر طرحواره بر کاهش علائم استرس پس از ضربهٔ ثانویه در همسران جانبازان مبتلا به اختلال استرس پس از ضربه (PTSD)
 • پایان‌نامهٔ پژوهش انفرادی کارشناسی: رابطهٔ تعارضات زناشویی و رشد وجدان اخلاقی در دختران پیش‌دانشگاهی

مقالات علمی-پژوهشی

 • ابوالمعالی، خدیجه، و کمال، اکرم السادات.(۱۳۹۳) اثرآموزش مبتنی بر طرحواره بر کاهش علائم استرس ترومای ثانویه در همسران جانبازان مبتالا به PTSD فصل‌نامهٔ علمی‌پژوهشی طب جانباز، دورهٔ ۷، شمارهٔ ۱ .۲۸-۲۱.
 • ابوالمعالی، خدیجه، و آقائی‌پور، مائده، و کمال، اکرم السادات .(۱۳۹۵). مقایسهٔ اثربخشی آموزش تکنیک‌های شناختی‌رفتاری و آموزش طرحواره‌محور بر تعدیل علائم ترومای ثانویه در همسران جانبازان مبتلا به اختلال استرس پس از آسیب، مجلهٔ علمی‌پژوهشی پزشکی دانشگاه جندی‌شاپور اهواز، دورهٔ ۱۵، شمارهٔ ۲.
 • آقائی‌پور، مائده. (۱۳۹۶) بررسی طرحواره‌های شناختی زنان جانبازان مبتلا به PTSD در ایران و ارتباط آن با عوامل جمعیت‌شناختی، فرهنگی- اجتماعی. پذیرش و چاپ در اولین کنفرانس بین‌المللی فرهنگ، آسیب‌شناسی روانی و تربیت دانشگاه الزهرا.
 • طاولی، آزاده، صدیقی مورنانی، ندا، موسی الرضایی، مهدیه، و آقائی‌پور، مائده.(۱۳۹۶) مقایسهٔ اثربخشی درمان بین‌فردی و درمان شناختی‌رفتاری بر کیفیت زندگی بیماران مبتلا به اختلال.
 • آقائی‌پور، مائده، طاولی، آزاده، کمال، اکرم السادات، و غفوری غلامی، زینب .(۱۳۹۵). مقایسهٔ اثربخشی سه روش درمانگری مبتنی بر طرحواره، شناختی‌رفتاری و ذهن‌آگاهی بر کاهش نشانه‌های اضطراب همسران مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه. دو فصلنامهٔ علمی‌پژوهشی روان‌شناسی بالینی و شخصیت دانشگاه شاهد. پذیرش آبان ۱۳۹۶.

سوابق درمانی

 • دارای مجوز روان‌درمانی از سازمان بهزیستی کشور
 • مشاوره و درمان روان‌شناختی در مرکز خیریهٔ توحید شهر ری
 • مشاوره و درمان روان‌شناختی در سرای محلهٔ جوادیه
 • مشاوره ودرمان روان‌شناختی در کلینیک اردی‌بهشت
 • مشاوره و درمان روان‌شناختی در مرکز خدمات روان‌شناسی و مشاورهٔ آرمانا
 • مشاوره و درمان روان‌شناختی در کلینیک اندیشهٔ پویا
 • مسئول فنی مرکز مشاورهٔ باغ فردوس