دکتر آزاده طاولی
مشاهدهٔ رزومه

دکتر آزاده طاولی

عضو هیئت‌مدیرهٔ مرکز خدمات روان‌شناسی و مشاورهٔ آرمانا

مرتبهٔ علمی: استادیار دانشگاه الزهرا

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری روان‌شناسی دانشگاه تربیت مدرس

ایمیل: azadeh.tavoli@gmail.com

شماره تماس: ۰۲۱۲۲۸۷۹۳۸۸