دکتر مهدیه ملیانی
مشاهده‌ رزومه

دکتر مهدیه ملیانی

مدیرمسئول و سوپروایزر بالینی مرکز خدمات روان‌شناسی و مشاورهٔ آرمانا

مرتبهٔ علمی: مدرس دانشگاه

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی روان‌شناسی دانشگاه تربیت مدرس

ایمیل: mah.melyani@gmail.com

شماره تماس: ۰۲۱۲۲۸۷۹۳۸۸