رزرو وقت

خانم فاطمه حاجی‌سیدصادقی

طرحواره‌درمانگر و روان‌شناس شناختی‌رفتاری

سوابق تحصیلی

 • کارشناسی‌ارشد روان‌شناسی از دانشگاه دولتی تبریز

 • کارشناسی روان‌شناسی از دانشگاه دولتی بین‌المللی‌ امام‌ خمینی قزوین

 • عضویت در سازمان نظام روان‌شناسی و مشاورهٔ ایران
 • عضویت در آکادمی تخصصی روان‌شناسیNNP
 • شرکت در دورهٔ جامع درمان شناختی‌رفتاری دکتر فتی و دکتر موتابی | مرکز خدمات روان‌شناسی و مشاوره سگال | ۱۴۰۰
 • شرکت در دورهٔ صد ساعتهٔ طرحواره‌درمانی دکتر حمیدپور | ۱۴۰۱
 • شرکت در دورهٔ سوپرویژن دکترحمیدپور | ۱۴۰۱
 • شرکت در دورهٔ پنجاه ساعتهٔ درمان تخصصی شناختی‌رفتاری برای اختلال استرس پس از سانحه، اختلال افسرده‌خویی و اختلال دوقطبی دکتر حمیدپور | ۱۴۰۱
 • شرکت در دورهٔ تربیت مدرس مهارت‌های زندگی بزرگسالان دکتر فتی و دکتر موتابی | مرکز خدمات روان‌شناسی و مشاورهٔ سگال | ۱۴۰۱
 • شرکت در کارگاه مداخله در بحران خودکشی دکتر پورشریفی | دانشگاه شهید بهشتی | ۱۴۰۰
 • شرکت در دورهٔ مصاحبهٔ انگیزشی دکترپورشریفی | دانشگاه شهید بهشتی | ۱۴۰۰
 • شرکت در دورهٔ فنون شناختی‌رفتاری تنظیم هیجان دکتر فتی | مرکز خدمات روان‌شناسی و مشاورهٔ سگال | ۱۴۰۱
 • شرکت در دورهٔ درمان شناختی‌رفتاری مشکلات عزت‌نفس دکتر فتی | مرکز خدمات روان‌شناسی و مشاورهٔ سگال | ۱۴۰۰
 • شرکت در دورهٔ درمان شناختی‌رفتاری کمال‌گرایی و اهمال‌کاری دکتر فتی | مرکز خدمات روان‌شناسی و مشاورهٔ سگال | ۱۴۰۰
 • شرکت در دورهٔ درمان شناختی‌رفتاری شکست عشقی دکتر موتابی | مرکز خدمات روان‌شناسی و مشاورهٔ سگال | ۱۴۰۰
 • شرکت در دورهٔ سایکوپاتولوژی اختلالات خلقی | مرکز خدمات روان‌شناسی و مشاورهٔ سگال | ۱۴۰۰
 • شرکت در دورهٔ بخشش برای درمانگران | مرکز خدمات روان‌شناسی و مشاورهٔ سگال | ۱۴۰۱
 • شرکت در دورهٔ مصاحبهٔ تشخیصی و نشانه‌شناسی دکتر زرانی | دانشگاه شهید بهشتی | ۱۴۰۰
 • شرکت در دورهٔ تنظیم هیجان دکتر جلالی | انجمن نوروسایکولوژی | ۱۴۰۱
 • شرکت در دورهٔ مهارت‌های زندگی و جرئت‌ورزی دکتر جلالی | دانشگاه بین‌المللی امام خمینی | ۱۳۹۶
 • شرکت در کارگاهٔ آموزش و تربیت جنسی کودکان و نوجوانان موسسهٔ کودک | ۱۳۹۷

مقالات چاپ شده

 • Hamid pour sharifi and shahriar shaidi, Targol Morad Haseli, NT (2016) Iranian
 • Effectiveness of optimism Training on Quality of life and self-care of patients with Diabetes Type ll, Bioscience, Biotechnology Research Asia (2016)
 • Javad Khaltbari and Targol Morad Haseli ( 2020) iranian
 • Comparison of the efficacy of positive Therapy with focused therapy on self –compation well- being responsibility and self-care in patients with breast cancer
 • Effectiveness of optimism Training on self –compation well- being responsibility and self-care in patients with breast cancer
 • ارائه خدمات روان‌شناسی و مشاوره در مجموعه کارخانجات صنعتی بالین‌تک | ۱۴۰۰ تاکنون
 • روان‌شناس و طرحواره‌درمانگر در کلینیک تخصصی روان‌شناسی بهنود | قزوین | ۱۴۰۱ تاکنون
 • روان‌شناس و طرحواره‌درمانگر در کلینیک تخصصی روان‌شناسی راه بهشت |  ۱۴۰۱ تاکنون
 • مدرس کارگاه‌های مهارت‌های زندگی در مجموعه کارخانجات صنعتی بالین‌تک | ۱۴۰۱
 • مدرس کارگاه‌های مهارت‌های زندگی در موسسه LEGO Education قزوین | ۱۴۰۱
 • ارائهٔ خدمات در موسسهٔ خیریهٔ کودکان کار مهربان قزوین | ۱۳۹۵
 • ارائهٔ خدمات در مهد خیریهٔ مهر | ۱۳۹۴