رزرو وقت

دکتر الهام ذال

مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

دارای پروانهٔ تخصصی فعالیت از سازمان نظام روان‌شناسی

 • دکتری روان‌‌شناسی سلامت از دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد اصفهان 
 • کارشناسی‌ارشد روان‌شناسی بالینی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
 • کارشناسی روان‌شناسی بالینی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
 • تألیف مجموعه سوالات نوروسایکولوژی، انتشارات کتابخانه فرهنگ سال
 • تآلیف کتاب نوروسایکولوژی، انتشارات مهر سبحان
 • تألیف مبانی روان‌شناسی نوروسایکولوژی، انتشارات مهر سبحان
 • مقاله مدل ساختاری بهزیستی روان‌شناختی بر اساس نظریه خودفراروی با میانجی‌گری حمایت اجتماعی در بیماران مبتلا به دیابت نوع دو
 •  مقاله مدل ساختاری خود مراقبتی بر اساس نظریهٔ خودفراروی با میانجی‌گری حمایت اجتماعی در بیماران مبتلا به دیابت نوع دو
 • مقاله مقایسهٔ بدتنظیمی هیجانی با رفتار اقدام به خودکشی در نوجوانان وجوانان افسرده و عادی

 • گذراندن دورهٔ تربیت زوج‌درمانگر موسسهٔ افق سلامت
 • گذراندن دورهٔ سوپرویژن طرحواره دکتر ماندانا شعبان موسسه افق سلامت
 • گذراندن دورهٔ طرحواره درمانی زوج زیر نظر دکتر ماندانا شعبان
 • گذراندن دوره آموزشی‌تخصصی طرحواره‌درمانی زیر نظر دکتر مژگان صلواتی به صورت تئوری و عملی
 • گذراندن کارگاه آموزشی‌تخصصی مصاحبه تشخیصی دکتر بنفشه فرزین راد
 • گذراندن کارگاه آموزشی‌تخصصی روان درمانی کوتاه مدت عینی دکتر علیرضا عابدین
 • گذراندن کارگاه آموزشی‌تخصصی اصول و مبانی گروه‌درمانی روان‌پویشی دکتر علیرضا عابدین
 • شرکت در چهارمین همایش ملی روان‌درمانی شناختی‌رفتاری و ارائهٔ مقاله اثربخشی پذیرش و تعهد
 • مشاورهٔ روان‌شناختی در مراکز خانهٔ سلامت شهرداری
 • روان‌درمانگر زوج و بزرگسال مرکز مشاورهٔ افق سلامت
 • روان‌درمانگر زوج و بزرگسال مرکز مشاورهٔ تفکر آگاه
 • دورهٔ کارورزی بیمارستان روزبه تهران
 • دورهٔ کارورزی بیمارستان روان‌پزشکی آزادی تهران
 • برگزاری کارگاه‌های روان‌شناختی
 • حضور در تیم گزینش استخدامی سازمان امور مالیاتی