دکتر مراد حاصلی
رزرو وقت

دکتر ترگل مرادحاصلی

درمانگر شناختی-رفتاری، درمانگر تعارضات زناشویی، طرحواره‌درمانگر، مربی مهارت‌های زندگی و آموزش تفکر مثبت‌نگر

سوابق تحصیلی

 • دکتری روان‌شناسی سلامت از دانشگاه آزاد اسلامی
 • کارشناسی ارشد روان‌شناسی عمومی از دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات البرز
 • کارشناسی روان‌شناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رودهن
 • شرکت در دورهٔ درمان رفتاری شناختی به مدت ۱۲۸ ساعت سال ۱۳۹۳، مرکز خدمات روان‌شناسی و مشاورهٔ سگال، تخت نظر خانم دکتر موتابی و خانم دکتر فتی
 • شرکت در کارگاه آموزشی تشخیص اختلالات رفتاری و روان‌پزشکی به مدت ۷۰ ساعت سال ۱۳۹۶ مرکز خدمات روان‌شناسی و مشاورهٔ آرمانا تحت نظر خانم دکتر ملیانی
 • دریافت سوپرویژن درمان شناختی رفتاری تحت نظر خانم دکتر ملیانی
 • شرکت در دورهٔ طرحواره‌درمانی با رویکرد شیوهٔ سنجش، فرمول‌مندی، طرح درمان و اجرای تکنیک‌ها به مدت ۱۰۰ ساعت تحت نظر آقای دکتر حمید پور سال ۱۳۹۶.
 • شرکت در كارگاه تئورى انتخاب آكادمى دكتر على صاحبى
 • شرکت در كارگاه پيش از ازدواج آكادمى دكتر على صاحبى
 • شرکت در كارگاه تعارضات زناشويی آكادمى دكتر على صاحبى
 • شرکت در كارگاه روابط فرازناشويی آكادمى دكتر على صاحبى
 • شرکت در دورهٔ کارورزی تحت نظر آقای دکتر حمید پور شریفی سال ۱۳۹۴
 • شرکت در کارگاه آموزش درمان شناختی رفتاری تحت نظر دکتر حمید پور سال ۱۴۹۳
 • شرکت در کارگاه روان‌درمانی کوتاه‌مدت یکپارچه‌نگر و آموزش تجربی خودآشنایی (آشنایی به کودک درون) تحت نظر دکتر علیرضا عابدین سال ۱۳۹۱ در موسسهٔ افق‌های نوین تحول
 • شرکت در کارگاه روان‌شناسی در اختلالات روان‌پزشکی تحت نظر آقای دکتر افشین طیبی در مرکز مشاورهٔ سگال
 • شرکت در کارگاه آموزش درمان مثبت‌نگر، تحت نظر دکتر شهریار شهیدی در انجمن روان‌شناسی ایران
 • شرکت در کارگاه مهارت‌آموزی تحت نظر دکتر حمید پور سال ۱۳۹۹
 • شرکت در کارگاه DBT (رفتاردرمانی دیالکتیکی) تحت نظر دکتر حمید پور سال ۱۳۹۹
 • شرکت در دورهٔ جامع روان‌درمانی معطوف به انتقال (TFP) تحت نظر دکتر هما محمد صادقی، روان‌پزشک دانش‌آموختهٔ پروفسور کرنبرگ
 • شرکت در سایر کارگاه‌های آموزشی گوناگون در سال من‌جمله DSM5، پرکاربردترین آزمون‌های روان‌شناختی، آموزش دیابت actc و …

مقالات چاپ شده

 • Hamid pour sharifi and shahriar shaidi, Targol Morad Haseli, NT (2016) Iranian
 • Effectiveness of optimism Training on Quality of life and self-care of patients with Diabetes Type ll, Bioscience, Biotechnology Research Asia (2016)
 • Javad Khaltbari and Targol Morad Haseli ( 2020) iranian
 • Comparison of the efficacy of positive Therapy with focused therapy on self –compation well- being responsibility and self-care in patients with breast cancer
 • Effectiveness of optimism Training on self –compation well- being responsibility and self-care in patients with breast cancer
 • در حال حاضر همکاری با: مرکز روان‌شناختی پرتو اندیشه، مرکز خدمات روان‌شناسی مشاورهٔ آرمانا، دبیرستان نوآوران، دبیرستان مائده، دبستان ایده‌پردازان
 • در گذشته : مهرانا، پویا، کوثر، مشاورهٔ خانهٔ سلامت شهرداری، لبخند زندگی