دکتر زهرا اسدی
رزرو وقت

دکتر زهرا اسدی‌نژاد

 • دکتری روان‌شناسی سلامت گرایش خانواده از دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن
 • کارشناسی ارشد روان‌شناسی بالینی گرایش خانواده از دانشگاه علم و فرهنگ
 • کارشناسی میکروبیولوژی از دانشگاه اصفهان

سوابق علمی

 • گذراندن دروهٔ تربیت درمانگر زوج و خانواده
 • گذراندن دورهٔ مصاحبهٔ انگیزشی در موسسه‎‏‎‏‎هٔ ‎‏دانشگاه شهید بهشتی
 • گذراندن دورهٔ جامع روان‌درمانی کوتاه‌مدت با محوریت ISTDP در موسسهٔ طرحی نو
 • گذراندن دورهٔ درمان شناختی رفتاری اختلالات شخصیت در موسسهٔ سگال
 • گذراندن دورهٔ درمان فردی با رویکرد اگزیستانسیال (انسان‌گرا) در موسسهٔ خدمات روان‌شناسی البرز

سوابق پژوهشی

 • همکاری با سازمان صنعتی به هدف ارتقا نیروی انسانی و مهارت‌های تعاملات بین فردی در هولدینگ خلیج فارس و گروهی صنعتی بتا
 • پژوهش در شناسائی چالش های میانسالی در تعاملات زوجی، پایان‌نامه ارشد
 • زوج‌درمانگر
 • دارای پروانهٔ اشتغال تخصصی از سازمان نظام روان‌شناسی و مشاورهٔ ایران
 • درمانگر بالینی خانواده در مرکز خدمات رو‌ان‌شناسی و مشاورهٔ آرمانا
 • مشاور توسعهٔ فردی در سازمان صنایع توسعه پتروشیمی وابسته زیرمجموعه هولدینگ خلیج فارس از فروردین ۱۴۰۱ تا اسفند ۱۴۰۱
 • مشاوره و برگزاری کارگاه