رزرو وقت

دکتر زینب خجوی

 • دکتری روانشناسی سلامت از دانشگاه تهران
 • كارشناسی‌ارشد روان‌شناسی بالینی از دانشگاه تهران
 • كارشناسی‌ روان‌شناسی بالینی از دانشگاه اصفهان

مقاله خارجی چاپ شده

Besharat, M. A., Khajavi, Z. ۰۱۳). The relationship between attachment styles and alexithymia: Mediating role of defense mechanisms. Asian Journal of Psychiatry, 6, 571–576

مقالات داخلی چاپ شده

 • بشارت، م؛ خجوی، ز؛ پورخاقان، ف. ۳۹۲). نقش واسطه‌ای ناگويی هيجانی در رابطهٔ سبک دلبستگی و عملکرد جنسی در زنان. مجله رویش روان‌شناسی، 1(4)، ۵۱-۶۴.
 • بشارت، م؛ خجوی؛ ز؛ شعبانی، ا؛ لواسانی، م. ۳۹۴). معیارهای اختلال طیف دوقطبی در بیماران مبتلا به اختلال‌های خلقی در دورهٔ جاری افسردگی: مقایسهٔ افسردگی یک قطبی و دوقطبی. مجلهٔ اندیشه و رفتار در روانشناسی بالینی، 9، ۱۷-۲۶
 • رستمی، رضا؛ خجوی، ز؛ اصلانی، سعید. ۳۹۶). تأثیر روان‌درمانی بر کارکرد و ساختار مغز. مجله رویش روان‌شناسی، ۱.
 • خجوی، زینب. ۳۹۶). جنبه‌های هیجانی بیماری آلزایمر. مجله رویش روان‌شناسی، ۲.
 • خجوی، زینب؛ ایزدی خواه، زهرا. ۳۹۸). نقش واسطهای سبک دلبستگی ناایمن- دوسوگرا در اثر طرد ادراک‌شده از سوی مادر بر طرحواره‌های رهاشدگی و محروميت هيجانی در زنان. مجله علوم شناختی و رفتاری، 14، ۴۵-۵۸.
 • رستمی، رضا؛ خجوی، زینب؛ هادی زاده شالدهی، مریم؛ پورخاقان، فاطمه ۳۹۸). پیش‌بینی ترس از حرکت بر اساس فاجعهسازی درد و روانرنجورخویی در بیماران مبتلا به روماتوئید آرتریت. مجله علمی پژوهشی روانشناسی سلامت، ۴(۳۲)، ۲۵-۴۰.
 • خجوی، زینب؛ رستمی، رضا؛ رستمیان، عبدالرحمان؛ قربانی، نیما؛ فراهانی، حجت الله؛ حسین زاده، غلامعلی. ۳۹۸). پیش‌بینی شدت درد بر اساس فاجعه‌سازی درد و اضطراب درد در زنان مبتلا به روماتوئید آرتریت. مجله علوم روان‌‌شناختی، ۱۸ (۸۰)، ۸۷۹-۸۸۵
 • رستمی، رضا؛ خجوی، زینب؛ رستمیان، عبدالرحمن؛ حسین زاده دهکردی، غلامعلی؛ قربانی، نیما؛ فراهانی، حجت الله. ۳۹۸). شبکه حالت پیش فرض مغز: مروری بر تاریخچه، ساختار تشریحی و کارکردها. فصلنامه پژوهش‌های کاربردی روان‌شناختی، ۱۰ (۳)، ۴۷-۶۵.

مقالات ارائه شده شفاهی در همایش خارجی

Khajavi, Z., Izadikhah, Z., O’Connor, Peter J. (2014). The Mediating Effect of Ambivalent Attachment Style on the Relationship between Remembered Maternal Rejection and Schemas of Abandonment and Emotional Deprivation International Conference on Psychology, Education and Social Science.

Khajavi, Z., Izadikhah, Z. (2014). Early maladaptive schema and marital communication and conflict resolution: mediation effect of differentiation of self. International Conference on Psychology, Education and Social Science

مقالهٔ ارائه شده شفاهی در همایش داخلی

 • خجوی، ز؛ ایزدی خواه، ز؛ پورخاقان، ف. ۳۹۳). طرحواره‌های ناسازگار اوليه و ارتباط و حل تعارض زناشويی: نقش واسطه‌ای تمايزيافتگی خود. هفتمین همایش بهداشت روان‌دانشجویان، ۲۱ اردیبهشت ۹۳، دانشگاه صنعتی اصفهان.

مقالهٔ ارائه شده به شکل پوستر در همایش داخلی

 • کشاورز، س؛ ترک قشقایی، ع؛ خجوی، ز؛ دهقانی، س ۳۹۲). مقایسه روشهای فرزندپروری ادراک شده در افراد معتاد و غیرمعتاد. چهارمین کنگره انجمن روان‌شناسی ایران، دانشگاه تهران.

عناوین پایان‌نامه‌ها

 • پایان‌نامهٔ مقطع کارشناسی به راهنمایی دکتر زهرا ایزدی‌خواه:
  نقش واسطهای سبک دلبستگی دوسوگرا در رابطهٔ بين طرد ادراک‌شده از سوی مادر و طرحواره‌های رهاشدگی و محروميت هيجانی
 • پایان‌نامهٔ مقطع کارشناسی‌ارشد به راهنمایی دکتر محمدعلی بشارت و مشاوره دکتر امیر شعبانی و دکتر مسعود لواسانی:
  بررسی ملاک‌های طیف دوقطبی در بیماران مبتلا به اختلالات خلقی در دورهٔ جاری افسردگی
 • پایان‌نامهٔ مقطع دکتری به راهنمایی دکتر رضا رستمی:
  مقایسهٔ میزان ارتباطات کارکردی شبکه حالت پیشفرض مغز (DMN) در حالت استراحت بین زنان مبتلا به آرتریت روماتوئید و سالم و رابطه آن با فاجعه‌سازی درد و شدت درد

تجارب درمانی و کارگاهی:

 • رواندرمانگر پویشی بزرگسال با رویکرد ISTDP (مرکز مشاوره دانشگاه تهران و دیگر کلینیک‌های خصوصی)
 • ارائهٔ روش‌های مداخله در اختلال شب ادراری در برنامه خانواده شبکه اول سیما
 • ارائهٔ کارگاه‌های عمومی تحت عنوان آشنایی با شیوه‌های شناسایی و درمان اختلالات روان‌شناختی و انگ‌زدایی آن‌ها در فرهنگ‌سرای سرو زیر نظر شهرداری تهران
 • نگارش مطالب در مجله‌های مختلف اعم از دنیای کودک و موفقیت

تجارب آموزشگاهی:

 • تدریس روان‌شناسی تحولی در دانشگاه تهران و دانشگاه‌های غیرانتفاعی
 • داور فصلنامه رویش روان‌شناسی دانشگاه تهران (زیر نظر دکتر رضا پورحسین)
 • تدریس و مشاورهٔ تحصیلی در مؤسسات آموزش عالی (مدرسان شریف و روان‌آموز)