دکتر سیمین گودرزی
رزرو وقت

دکتر سیمین گودرزی

 • دکتری مشاوره روان‌شناسی از دانشگاه آزاد واحد رودهن
 • کارشناسی‌ارشد مشاوره روان‌شناسی از دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات
 • کارشناسی مامایی از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
 • تشخیص و درمان اختلالات جنسی در انجمن روانشناسی بالینی ایران به مدت ۴۰ ساعت
 • تشخص و درمان مشکلات عملکرد جنسی در دانشگاه علوم پزشکی ایران به مدت ۲۴ ساعت
 • تشخیص و درمان اختلالات عملکرد جنسی در مؤسسهٔ روان‌شناختی ماز به مدت ۱۰۰ ساعت
 • دورهٔ اقتصاد زیست انرژی در مرکز سلامت روان‌تنی به مدت ۱۳۶ ساعت
 • دورهٔ سوپرویژن اقتصاد زیست انرژی در مؤسسهٔ علمی، فرهنگی و تحقیقاتی دانش تندرستی به مدت ۳۶ ساعت
 • کارگاه تخصصی ارزیابی و مداخلات درمانی روان‌تنی در مرکز سلامت روان‌تنی به مدت ۲۴ ساعت
 • چهارمین کنگرهٔ روان‌تنی در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به مدت ۱۶ ساعت
 • مصاحبهٔ تشخیص اختلالات روانی در دانشگاه تربیت معلم به مدت ۱۶ ساعت
 • واقعیت‌درمانی و تئوری انتخاب (۴ دوره) در انستیتو ویلیام گلاسر به مدت ۱۰۸ ساعت
 • طرحواره‌درمانی و کار بر روی سبک طرحواره در مرکز مشاورهٔ رها به مدت ۸۰ ساعت
 • دورهٔ طرحواره‌درمانی در مرکز مشاورهٔ روزبه به مدت ۲۰ ساعت
 • کارگاه هیپنوتیزم‌درمانی در انجمن هیپنوتیزم بالینی ایران به مدت ۷۰ ساعت
 • زوج‌درمانی شناختی-رفتاری در مرکز مشاورهٔ روزبه به مدت ۴۶ ساعت
 • آسیب‌شناسی ازدواج و طلاق در دانشگاه تهران به مدت ۱۶ ساعت
 • آسیب‌شناسی خانواده در ایران در دانشگاه شهید بهشتی به مدت ۲۰ ساعت
 • مداخلات پارادوکسیکال خانواده‌درمانی در دانشگاه شهید بهشتی به مدت ۴ ساعت
 •  اصول و مبانی درمان شناختی-رفتاری ۱ و ۲ و ۳ در دانشگاه تربیت معلم به مدت ۳۲ ساعت
 • درمان شناختی-رفتاری اضطراب فراگیر ۱ و ۲ در دانشگاه تربیت معلم به مدت ۱۶ ساعت
 • درمان شناختی-رفتاری وسواس بی‌اختیاری ۱ و ۲ در دانشگاه تربیت معلم به مدت ۱۶ ساعت
 • درمان شناختی-رفتاری افسردگی ۱ و ۲ و ۳ در دانشگاه تربیت معلم به مدت ۲۴ ساعت
 • درمان شناختی-رفتاری هراس اجتماعی در دانشگاه تربیت معلم به مدت ۸ ساعت
 • دورهٔ مربی‌گری آموزش مهارت‌های زندگی برای بزرگسالان در مرکز مشاورهٔ سگال به مدت ۱۰۲ ساعت
 • دوره‌های بهشیاری و ذهن‌آگاهی در مرکز سلامت روان‌تنی به مدت ۲۴ ساعت
 • آموزش درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) در مرکز سلامت روان‌تنی به مدت ۱۶ ساعت
 • اصول و روشهای گروه‌درمانی در سازمان نظام روان‌شناسی به مدت ۴ ساعت
 • کارآموزی رهبر و مشاورهٔ گروهی در مرکز مشاورهٔ راه نو به مدت ۵۰ ساعت
 • آشنایی با روان‌درمانی تحلیلی در مرکز مشاورهٔ رها به مدت ۸ ساعت

سوابق شغلی:

 • درمانگاه هلال‌احمر از ۱۳۷۳ الی ۱۳۸۲
 • درمانگاه پیامبر از ۱۳۸۲ الی ۱۳۸۴
 • مرکز مشاورهٔ روزبه از ۱۳۸۵ الی ۱۳۹۴
 • مرکز مشاورهٔ آوین از ۱۳۸۵ الی ۱۳۹۵
 • مرکز مشاورهٔ نیک‌اندیشان از ۱۳۸۶ الی ۱۳۹۴
 • مرکز سلامت روان‌تنی از ۱۳۹۴ تاکنون

 


سوابق آموزشی:

 • برگزاری کارگاههای درمان و تشخیص اختلالات جنسی در دانشگاه تهران و انجمن مشاورهٔ ایران
 • برگزاری کارگاه‌های بهداشت و سلامت جنسی در مراکز مشاورهٔ نیک‌اندیشان، روزبه، آوین، فرهنگسرای رسانه و مرکز سلامت روان‌تنی
 • برگزاری کارگاه‌های مهارت‌های زندگی در مرکز مشاوهٔ نیک‌اندیشان
 • برگزاری دوره‌های خودسازی اقتصاد زیست انرژی در مرکز سلامت روان‌تنی
 • برگزاری کارگاه تئوری انتخاب در شرکت مپنا