دکتر مهدیه ملیانی
رزرو وقت

دکتر مهدیه ملیانی

مدیرمسئول و سوپروایزر بالینی مرکز خدمات روان‌شناسی و مشاورهٔ آرمانا

 • دکتری روان‌شناسی بالینی از دانشگاه تربیت مدرس
 • كارشناسی‌ارشد روان‌شناسی بالينی از دانشگاه شاهد
 • كارشناسی روان‌شناسی بالينی از دانشگاه الزهرا

افتخارات

 • کسب رتبهٔ ۷ ظرفیت آزاد در روان‌شناسی بالینی و ۹ در روان‌شناسی عمومی در مقطع کارشناسی ارشد
 • احراز رتبهٔ اول در آزمون کتبی ورودی دکتری دانشگاه تربیت مدرس و رتبهٔ سوم در سهمیهٔ کل دانشگاه تربیت مدرس
 • برگزیدهٔ دکتری روان‌شناسی سلامت دانشگاه تهران سال ۱۳۸۷
 • کسب رتبهٔ اول دورهٔ دکتری تربیت مدرس با کسب معدل ۱۸/۴۲

سوابق علمی پژوهشی

 • عضویت در سازمان نظام روان‌شناسی و مشاورهٔ ایران از سال ۱۳۸۷ تاکنون
 • عضو کمیته علمی دومین همایش دانشجویان روان‌شناسی ایران سال ۱۳۸۹
 • شرکت در کارگاه ۴۸ ساعتهٔ طرحواره‌درمانی دکتر حمیدپور در انجمن روان‌شناسی ایران سال ۱۳۸۵
 • شرکت در كارگاه آموزشی مداخلات پارادوكسيكال در خانواده‌درمانی در دومين كنگرهٔ سراسری آسيب‌شناسی خانواده در ايران در دانشگاه شهيد بهشتی سال ۱۳۸۵
 • شرکت دركارگاه آموزشی روش‌های كار با خانواده‌های دارای بيمار مزمن در دومين كنگرهٔ سراسری آسيب‌شناسی خانواده در ايران در دانشگاه شهيد بهشتی سال ۱۳۸۵
 • شرکت در كارگاه آموزشی Female Sexual Desire در دومين كنگرهٔ سراسری خانواده و مشكلات جنسی در دانشگاه شاهد سال ۱۳۸۵
 • شرکت در کارگاه درمان شناختی رفتاری اختلال‌های اضطرابی، دکتر کارینه طهماسبیان در انجمن روان‌شناسی ایران سال ۱۳۸۶
 • شرکت در کارگاه آموزشی درمان شناختی رفتاری در مرکز تحقیقات علوم رفتاری سال ۱۳۸۶
 • شركت در مجموعه نشست‌های درمان التقاطی دكتر عابدين در دانشگاه شهید بهشتی سال ۱۳۸۷
 • شرکت در کارگاه مداخلات مدرسه برای کودکان بیش فعال در انجمن روان‌پزشکی کودک و نوجوان سال ۱۳۹۱
 • شرکت در کارگاه کنجکاوی‌های جنسی کودکان در انجمن روان‌پزشکی کودک و نوجوان سال ۱۳۹۱
 • شرکت در کارگاه آموزش مهارت‌های دوست‌یابی به کودکان در انجمن روان‌پزشکی کودک و نوجوان سال ۱۳۹۱
 • شرکت در دورهٔ آموزشی یک سالهٔ آموزش کاربردی درمان شناختی رفتاری اختلال‌های دوران کودکی و نوجوانی در انجمن روان‌پزشکی کودک و نوجوان ایران، بیمارستان روزبه سال ۱۳۹۱
 • شرکت در دورهٔ آموزشی درمان شناختی رفتاری بزرگسالان در مرکز خدمات روان‌شناسی و مشاورهٔ سگال سال ۱۳۹۱
 • شرکت در دورهٔ آموزشی درمان استرس مبتنی بر مدل مبتنی بر ذهن آگاهی (MBSR) در بیمارستان آتیه سال ۱۳۹۱
 • شرکت در کارگاه مشاورهٔ ازدواج، انجمن روان‌شناسی ایران سال ۱۳۹۲
 • شرکت در دورهٔ کارورزی درمان اختلالات اضطرابی کودکان تحت سوپرویژن دکتر محمودی قرائی سال ۱۳۹۳
 • شرکت در کارگاه آموزشی رفتاردرمانی دیالکتیک برای اختلال شخصیت مرزی، دکتر مژگان صلواتی در مرکز خدمات روان‌شناسی و مشاورهٔ طرحی نو سال ۱۳۹۶
 • شرکت در دورهٔ آموزشی جامع روان‌درمانگری پویشی فشرده و کوتاه‌مدت (ISTDP)، دکتر علیرضا طهماسبی در مرکز خدمات روان‌شناسی و مشاورهٔ احیاء سال ۱۳۹۷
 • شرکت در دورهٔ آموزشی جامع آراء و نظریات ملانی کلاین، دکتر علیرضا طهماسبی در مرکز خدمات روان‌شناسی و مشاورهٔ احیاء سال ۱۳۹۷
 • شرکت در کارگاه آموزشی تربیت مدرس و سوپروایزر دوره‌های سوپرویژن درمان شناختی رفتاری، دکتر فتی در مرکز خدمات روان‌شناسی و مشاورهٔ سگال سال ۱۳۹۷
 • شرکت در کارگاه آموزشی گراندد تئوری، دکتر فتی در مرکز خدمات روان‌شناسی و مشاورهٔ سگال سال ۱۳۹۸
 • حضور در كنگره‌های علمی من‌جمله دومين كنگرهٔ سراسری خانواده و مشكلات جنسی و اولين و دومين كنگرهٔ سراسری آسيب‌شناسی خانواده در ايران
 • شرکت در کارگاه درمان روان‌پویشی کوتاه‌مدت (ISTDP) دکتر طهماسب سال ۱۳۹۸
 • شرکت در کارگاه درمان روان‌پویشی متمرکز بر انتقال دکتر هما محمدصادقی سال ۱۳۹۹

عناوین پایان‌نامه‌ها

 • دکتری: مقایسهٔ اثربخشی درمان ذهن‌آگاهی مبتنی بر شناخت و درمان شناختی رفتاری بر نشانه‌های باقیمانده و پیش‌بین‌های عود در مبتلایان به افسردگی اساسی عودکننده
 • كارشناسی‌ارشد: بررسی مقایسه‌ای نتایج آزمون ۱۶ عاملی کتل در مورد داوطلبین آزاد و متقاضی استخدام
 • كارشناسی: بررسی اثربخشی درمان شناختی رفتاری گروهی در درمان اختلال اضطراب اجتماعی

عناوین طرح‌های پژوهشی

 • همکار اصلی طرح بررسی اثربخشی گروه‌درمانی شناختی رفتاری در بهبود مبتلایان به اختلال اضطراب احتماعی، مرکز تحقیقات علوم رفتاری، سال ۱۳۸۷
 • همکاری در طرح بررسی و ارتقای سطح بهداشت بلوغ، مرکز تحقیقات سلامت خانواده در همکاری با وزارت بهداشت، سال ۱۳۸۹
 • همکار اصلی طرح بررسی تعارض کار – خانواده در کارکنان سازمان بنادر و دریانوردی و نقش آن در ارتقاء بهره‌وری کارکنان و سازمان، سال ۱۳۹۸

مقالات ISI

Depression and quality of life in cancer patients with and without pain: the role of pain beliefs. BMC Cancer 2008, 8:177.

The Brief Fear of Negative Evaluation scale (BFNE): translation and validation study of the Iranian version. BMC Psychiatry 2009, 9:42.

Quality of life in college students with and without social phobia. J Social Indicator Research 2009, DOI: 10.1007/s11205-009-9500-3.

Long-term effects of sulfur mustard on civilians’ mental health 20 years after exposure (Them Sardasht-Iran Cohort Study). Health and Quality of Life Outcomes 2013, 11:69.


مقالات علمی-پژوهشی

 • بررسی نقش اطلاع از تشخیص سرطان در کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سرطان دستگاه گوارش. فصلنامهٔ پایش ۱۳۸۶، ۲۶۴-۲۵۷.
 •  اثربخشی درمان شناختی-رفتاری گروهی مبتنی بر الگوی هیمبرگ در کاهش نشانه‌های اضطراب اجتماعی. مجلهٔ روان‌پزشکی و روان‌شناسی بالینی ایران ۱۳۸۸، ۱: ۴۹-۴۲.   
 •  نقش نگرش و آگاهی دانشجویان از مسائل و خدمات روان‌شناختی در مراجعه به مراکز مشاورهٔ دانشجویی. مجلهٔ دانشور رفتار ۱۳۸۷، ۳۱.
 •  بررسی مقایسه‌ای نتایج آزمون ۱۶ عاملی کتل در مورد داوطلبین آزاد و متقاضی استخدام. مجلهٔ روان‌شناسی صنعتی و سازمانی ایران. ۱۳۸۸، ۱.
 •  روایی و پایایی نسخهٔ فارسی مقیاس اضطراب در تعاملات اجتماعی، مجلهٔ روان‌پزشکی و روان‌شناسی بالینی، ۱۳۹۱: ۲۳۲-۲۲۷.
 • اثربخشی زوج درمانی مبتنی بر خود نظم بخشی در ارتقاء سازگاری زناشويی زوجين دارای مشکلات زناشويی مراجعه‌کننده به مرکز مشاوره، فصلنامهٔ مشاوره و روان‌درمانی خانواده، ۱۳۹۱; ۲ (۲) :۲۳۳-۲۲۲.
 •  مقايسهٔ اثربخشی درمان بين فردی و درمان شناختی-رفتاری بر كاهش نشانه‌های اختلال اضطراب اجتماعی، نشريهٔ علوم رفتاری، ۱۳۹۲، ۲۵:  ۳-۴.
 • مقايسهٔ اثربخشی درمان ذهن‌آگاهی مبتنی بر شناخت و درمان شناختی-رفتاری بر نشانه‌هاي باقيماندهٔ مبتلايان به افسردگی اساسی عودكننده. نشريهٔ علوم رفتاری، ۱۳۹۲، ۲۴: ۱۵۹.
 •  مقایسهٔ اثربخشی درمان ذهن‌آگاهی مبتنی بر شناخت و درمان شناختی-رفتاری بر پیش‌بین‌های عود در مبتلايان به افسردگی اساسی عودكننده. فصلنامهٔ روان‌شناسی بالینی و شخصیت، ۱۳۹۳، ۱۰: ۷۵.
 •  مقايسهٔ اثربخشی درمان بين‌فردی و درمان شناختی-رفتاری در كاهش نشانه‌هاي افسردگی همراه افراد مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعي، مجلهٔ روان‌شناسی بالینی و شخصیت، ۱۳۹۵،  ۱۴ (۲): ۱۲۴-۱۱۵.

مقالات پژوهشی ارائه شده در کنگره‌های علمی بین‌المللی 

The investigating of effectiveness of Cognitive Behavioral Group Therapy based on Heimberg`s model on social anxiety – ICP2008 (submitted).

The Therapist s Effect in Cognitive – Behavioral Group Therapy for Social Anxiety Disorder. 2nd international conference on psychology, counseling and education. 2018.


کتاب‌ها

 •  مدیریت اضطراب اجتماعی (راهنمای مراجع). انتشارات دانشگاه شاهد، ۱۳۹۰
 •  مدیریت اضطراب اجتماعی (راهنمای درمانگر). انتشارات دانشگاه شاهد، ۱۳۹۰

سوابق آموزشی

 • دستیار آموزشی و پژوهشی گروه روانٰ‌شناسی، دانشگاه تربیت مدرس در سال ۱۳۸۸
 • تدریس در دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار، رشتهٔ روان‌شناسی صنعتی-سازمانی، در سال ۱۳۸۸
 • تدریس در دانشگاه پیام نور، مقطع کارشناسی رشتهٔ روانشناسی عمومی واحد بومهن تهران از سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۱
 • تدریس در دانشگاه خوارزمی، مقطع کارشناسی روان‌شناسی بالینی و روان‌شناسی عمومی از سال ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۲
 • تدریس در دانشگاه علم و فرهنگ تهران، مقطع کارشناسی‌ارشد خانواده‌درمانی از سال ۱۳۹۷ تاکنون

سوابق تدریس در کارگاه‌های آموزشی

 • برگزاری جلسات گروه‌درمانی برای مبتلایان به اختلال اضطراب اجتماعی در کلینیک سلامت خانوادهٔ دانشگاه شاهد، ۱۳۸۵
 • برگزاری كارگاه‌های آموزشی برای اولیای دانش‌آموزان مبتلا به ADHD در مدارس شاهد در سال ۱۳۸۶
 • برگزاری كارگاه آموزشی عشق: از واقعیت تا خیال برای دانش‌آموزان مدارس شاهد در سال ۱۳۸۶
 • برگزاری كارگاه‌های آموزشی تربیت دینی برای اولیای دانش‌آموزان در مدارس شاهد در سال ۱۳۸۶
 • برگزاری كارگاه‌های گروهی آموزشی فرزندپروری مؤثر برای اولیای مدارس شاهد از سال ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۱  
 • برگزاری کارگاه‌های سلامت خانواده با محوریت تحکیم خانواده در گردهمایی جانبازان سراسر کشور  سال ۱۳۸۷
 • برگزاری جلسات آموزش خانواده با موضوع عزت‌نفس برای مادران دانش‌آموزان مدارس شاهد سال ۱۳۸۹
 • ارائهٔ سخنرانی با موضوع آشنایی با اختلالات روان‌شناختی کودکی ویژهٔ والدین دانش‌آموزان دبستان علوی سال ۱۳۹۲
 • برگزاری کارگاه آموزشی سلامت روان ویژهٔ کارکنان بانک ایران زمین، تهران، سال ۱۳۹۵
 • برگزاری کارگاه آموزشی شاد زیستن ویژه کارکنان پژوهشکدهٔ نیرو، تهران، سال ۱۳۹۵
 • برگزاری کارگاه آموزشی مداخله در بحران خودکشی ویژهٔ کارکنان سازمان آتش‌نشانی تهران، ۱۳۹۶
 • برگزاری كارگاه آموزشی با موضوع مبانی درمان شناختی رفتاری: از معرفی تا طرح‌ریزی، ويژهٔ دانشجويان روان‌شناسی، معاونت دانشجویی دانشگاه الزهرا، سال ۱۳۹۷
 • تدریس دورهٔ کارورزی و تربیت درمانگر شناختی-رفتاری ویژهٔ متقاضیان دریافت پروانهٔ نظام روان‌شناسی و مشاوره، سال ۱۳۹۳ تاکنون در مرکز خدمات روان‌شناسی و مشاورهٔ آرمانا
 • تدریس دورهٔ کارورزی و تربیت درمانگر شناختی-رفتاری کودک و نوجوان ویژهٔ متقاضیان دریافت پروانه نظام روان‌شناسی و مشاوره، سال ۱۳۹۳ تاكنون
 • برگزاری دورهٔ آموزشی جامع تشخیص و آسیب‌شناسی اختلال‌های روان‌پزشکی و رفتاری، ۱۳۹۳ تا كنون در مرکز خدمات روان‌شناسی و مشاورهٔ آرمانا
 • برگزاری دورهٔ آموزشی طرحواره‌درمانی، سال ۱۳۹۸ در مرکز روان‌شناسی و مشاورهٔ آرمانا

سوابق اجرایی

 • مدیریت مرکز خدمات روان‌شناسی و مشاورهٔ آرمانا از سال ۱۳۹۹ تاکنون
 • راه‌انداز و کارشناس در واحد بهداشت روان سازمان اتوبوس‌رانی استان تهران، ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹

سوابق درمانی

 • برگزاری جلسات گروه‌درمانی برای مبتلایان به اختلال اضطراب اجتماعی در کلینیک سلامت خانواده دانشگاه شاهد سال ۱۳۸۵
 • برگزاری كارگاه‌های آموزشی گروهی برای مادران دانش‌آموزان مبتلا به اختلال بیش‌فعالی در مدارس شاهد سال ۷-۱۳۸۶
 • برگزاری كارگاه‌های گروهی آموزشی فرزندپروری سالم (PMT) برای اولیای مدارس شاهد در سال ۱۳۸۷
 • برگزاری کارگاه‌های سلامت خانواده با محوریت بهداشت جنسی برای همسران جانبازان۷۰ درصد و بالاتر در شهر مشهد سال ۱۳۸۷
 • برگزاری جلسات مشاورهٔ گروهی با موضوع رضایت‌مندی زناشویی در مرکز مشاورهٔ بنیاد شهید از ۱۳۸۷ تاکنون.
 • ارائهٔ خدمات روان‌شناختی و روان‌درمانی فردی در درمانگاه بیمارستان طالقانی در سال ۱۳۸۷
 • ارائهٔ خدمات روان‌شناختی و روان‌درمانی فردی و گروهی در مرکز مشاوره بنیاد شهید از بهار ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۱
 • ارائهٔ خدمات روان‌شناختی و روان‌درمانی فردی در درمانگاه تخصصی شفا از زمستان ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۳
 • ارائهٔ خدمات روان‌شناختی و روان‌درمانی فردی و گروهی در مرکز مشاورهٔ آموزش و پرورش توحید از بهار ۱۳۹۲
 •