رزرو وقت

دکتر مهشید ناصری

سوابق تحصیلی

  • دکتری تخصصی اعصاب و روان از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

  • پزشکی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی مازندران

شمارهٔ نظام پزشکی: ۱۶۶۴۲۶

  • رتبهٔ برتر آزمون بورد تخصصی روان‌پزشکان
  • ترجمهٔ کتاب‌های «روان‌درمانی»، «اختلالات  جنسی»، «اختلالات روان‌پزشکی اطفال»، «اختلالات سایکوسوماتیک» از جدیدترین منبع روان‌پرشکی (کتاب سیناپس ۲۰۲۲)
  • روان‌درمانگر شناختی‌ٰرفتاری و روان‌درمانگر تحلیلی
  • روان‌درمانگر از سال ۱۳۹۸