دکتر زهرا سادات حسینی‌طاری
رزرو وقت

دکتر زهرا سادات حسينی‌طاری

 •  دکتری کاندیدای دکتری تخصصی روان‌شناسی دانشگاه تهران
 •  کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه الزهرا
 • کارشناسی مهندسی مدیریت اجرایی دانشگاه پیام نور البرز

سوابق علمی:

 • دورهٔ تربیت درمانگر کودک، شامل سرفصل‌های ارزیابی، مصاحبه و تشخیص اختلالات شایع دوران کودکی و مداخلات شناختی رفتاری در اختلالات دوران کودکی، سوگ و طلاق، مرکز خدمات روان‌شناسی و مشاورهٔ خانه خورشید
 • کارگاه بازی‌درمانی، دانشگاه تهران
 • کارگاه CBPT، دانشگاه تهران
 • کارگاه بازی‌درمانی ویژهٔ کودکان مبتلا به بیش فعالی نقص توجه (ADHD)، دانشگاه تهران
 • کارگاه مربی‌گری مهارت‌های فرزندپروری کودکان و نوجوانان، دانشگاه تهران
 • کارگاه مربی‌گری مهارت‌های زندگی کودکان و نوجوانان، دانشگاه تهران
 • کارگاه آزمون‌های تشخیصی؛ اجرا، نمره‌گذاری و تفسیر نسخهٔ نوین تهران- استنفورد- بینه، دانشگاه تهران
 • کارگاه تربیت جنسی کودک، مؤسسهٔ مدت
 • کارگاه مربی‌گری مهارت‌های زندگی بزرگسال، مؤسسهٔ مدت
 • کارگاه درمان مشکلات عاطفی نوجوان، دانشگاه شهید بهشتی
 • کارگاه ذهنی‌سازی (Mentalization) در روان‌درمانی کودک، دانشگاه شهید بهشتی
 • کارگاه مصاحبهٔ انگیزشی، دانشگاه شهید بهشتی
 • دورهٔ تربیت درمانگر کودک و نوجوان با رویکرد CBT، مرکز خدمات روان‌شناسی و مشاورهٔ آرمانا
 • دورهٔ طرحواره‌درمانی، مرکز خدمات روان‌شناسی و مشاورهٔ آرمانا
 • کارگاه آموزش تحلیل معادلات ساختاری، دانشگاه الزهرا
 • کارگاه مداخله در مدرسه و فرزندپروری ویژهٔ کودکان و نوجوانان، انجمن بیش‌فعالی و نقص توجه ایران
 • شرکت در همایش روان‌پزشکی نوجوانان: فرصت‌ها و چالش‌ها، انجمن روان‌پزشکی کودک و نوجوان ایران در آذر ۱۳۹۷
 • شرکت در سمینار دو روزهٔ بیش‌فعالی و نقص توجه، انجمن بیش‌فعالی و نقص توجه ایران
 • شرکت در دورهٔ ۱۰۰ ساعتهٔ درمان شناختی رفتاری آقای دکتر حسن حمید پور
 • شرکت در دورهٔ ۱۰۰ ساعتهٔ طرحواره‌درمانی آقای دکتر حسن حمیدپور
 • شرکت در دورهٔ ۳۶ ساعتهٔ علامت‌شناسی و مصاحبهٔ تشخیصی اختلالات روانی بر مبنای DSM-5، خانم دکتر لادن فتی و خانم دکتر فرشته موتابی

سوابق پژوهشی:

 • همکار اصلی در طرح پژوهشی مصوب دانشگاه الزهرا، با عنوان «بررسی عوامل سازمانی موثر بر تعادل کار و زندگی و تحکیم بنیان خانواده کارکنان زن شاغل در صنعت نفت» مجری: خانم دکتر زهره خسروی
 • حسینی طاری, زهرا سادات، (۱۳۹۸). استرس، خودکارآمدی، احساس گناه والدینی و استیگمای ادراک شده در مادران کودکان مبتلا به بیش‌فعالی کم‌توجهی با توجه به عوامل جمعیت شناختی،پنجمین کنفرانس ملی نوآوری های اخیر در روان‌شناسی،کاربردها و توانمندسازی با محوریت روان‌درمانی
 • حسینی طاری, زهرا سادات؛ خسروی، زهره؛ فرح بیجاری، اکرم (۱۳۹۷). «پیش بینی خودکارآمدی والدینی بر اساس احساس گناه و انگ ادراک شده والدینی در مادران دارای کودک مبتلا به بیش فعالی کمبود توجه»، مقالهٔ تحت داوری، مجلهٔ خانواده‌پژوهی دانشگاه شهید بهشتی

سوابق اجرایی

 • برگزاری کارگاه‌های فرزندپروری در دانشگاه الزهرا و در سرای محله
 • عضو سازمان نظام روان‌شناسی و مشاورهٔ ایران
 • عضو انجمن بیش‌فعالی و کم‌توجهی ایران

سوابق درمانی

 • فعالیت در مرکز خدمات روان‌شناسی و مشاورهٔ آرمانا به مدیریت خانم دکتر مهدیه ملیانی، به عنوان درمانگر کودک، نوجوان و خانواده
 • کارورزی بالینی در حوزهٔ کودک و نوجوان، کلینیک روان‌شناسی و مشاورهٔ مهر تابان، تاریخ شروع: ۲۴/۵/۹۶            تاریخ خاتمه: ۹۸/۳/۵
 • فعالیت در کلینیک مادران هشیار کودکان شاداب به عنوان درمانگر و مدرس مهارت‌های زندگی در سال ۱۳۹۷
 • فعالیت در کلینیک نورا به عنوان درمانگر و برگزارکنندهٔ کارگاه روان‌شناسی

سوابق آموزشی

 • برگزاری کارگاه‌های فرزندپروری در سرای محله و پژوهشکدهٔ زنان دانشگاه الزهرا
 • برگزاری دورهٔ آموزشی درمان شناختی رفتاری وسواس در کودکان، مرکز مشاورهٔ دانشگاه تهران
 • عضو سازمان نظام روان‌شناسی و مشاورهٔ ایران