رزرو وقت

سارا بنائيان

دکتری: دانشجوی روانشناسي عمومی، دانشگاه ازاد واحد رودهن

كارشناسی ارشد: روانشناسي عمومی، دانشگاه ازاد واحد رودهن

كارشناسی: روانشناسی عمومی، دانشگاه پيام نور واحد قرچك

سوابق علمی پژوهشی 

تالیف کتاب روانشناسی جنسیت سال ۱۳۹۹

اخذ پروانه اشتغال از نظام روانشناسی و مشاوره  سال ۱۳۹۸

 عضویت سازمان نظام روانشناسی و مشاوره  از سال ۱۳۹۳ تا کنون

اخذ مدرک نوروفیدبک  و بایوفیدبک  از موسسه  پرتو دانش سال ۱۳۹۷

دوره كارورزي ( حوزه هاي سنجش و تشخيص و مداخلات روانشناختي) مرکز خدمات روانشناختی و مشاوره ارمانا به مدت: 750 ساعت، سال ۱۳۹۴_۱۳۹۳

مدرک مداخلات روانشناسي در وابستگي به مواد مخدر و مواد محرك(ماتریکس) مدت : ۳۳ ساعت سال ۱۳۹۰

شرکت در کارگاه های آزمون های فرافکن کودکان در مرکز روانشناسی  اتیه تحت نظارت بهزیستی

شرکت در کارگاه اختلالات جنسی در مرکز روانشناسی  اتیه تحت نظارت بهزیستی

شرکت در کارگاه هیپنوتیزم در مرکز روانشناسی  نیستان تحت نظارت نظام روانشناسی و مشاوره

شرکت در کارگاه زوج درما نی در مرکز روانشناسی نیستان تحت نظارت نظام روانشناسی و مشاوره

شرکت در کارگاه مهارت های زندگی فرهنگسرای طبیعت

پايان نامه دوره کارشناسی : مقايسه سطح اضطراب نوازندگان سازهاي كوبه اي و افراد غير نوازنده

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد : بررسي رابطه اشتغال زن با رضايتمندي زناشويي مرد و جوعاطفي خانواده


سوابق  تدریس  در کارگاه  های آموزشی  

برگزاري كارگاه هاي اموزشي مهارت ها فرزند پروري همكاري با شهرداري منطقه ۴ تهران سال۱۳۹۴

برگزاري كارگاه هاي اموزشي اصول مصاحبه همكاري با دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي تهران سال ۱۳۹۶

برگزاري كارگاه مهارت مهارت هاي زندگي همكاري با بيمارستان لاله تهران سال ۱۳۹۶

برگزاري كارگاه هاي اموزشي مهارت هاي  قبل و حين و بعد از ازدواج همكاري با سازمان جوانان سال ۱۳۹۷

برگزاری جلسات گروه درمانی سالمندان از سال ۱۳۹۳ تا۱۴۹۸

برگزاری جلسات گروه درمانی خانواده های بیماران اعتیاد از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۹

برگزاری جلسات گروه درمانی بیماران اعتیاد از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۹

سوابق درمانی

روانشناس مرکز روانشناسی راز رویش ۱۳۹۹

روانشناس کلینیک بستری اعصاب و روان دی از سال ۱۳۸۹ تا سال ۱۳۹۲

روانشناس مرکز درمان سومصرف مواد از سال ۱۳۹۰ تا سال ۱۳۹۴

روانشناس مرکز سالمندان اراد از سال ۱۳۹۳ تا سال ۱۳۹۵

روانشناس مرکز مشاوره مادر امروز از سال ۱۳۹۶ تا سال ۱۳۹۹

روانشناس کلینیک اعصاب و روان و بستری پیام تندرستی از سال ۱۳۹۷ تا سال ۱۳۹۹