آقای سعید حیدریان
رزرو وقت

آقای سعید حیدریان

 • کارشناسی ارشد روان‌شناسی تربیتی از دانشگاه تهران، پردیس بین‌المللی کیش
 • کارشناسی مدیریت بازرگانی از دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شاهرود

کارگاه‌های تخصصی گذرانده‌شده

 • کارگاه شناخت‌درمانی اختلالات دوران کودکی، دکتر اسما عاقبتی، مؤسسهٔ آموزش عالی مدت سال ۱۳۹۴
 • کارگاه رفتاردرمانی اختلالات دوران کودکی، دکتر اسما عاقبتی، مؤسسهٔ آموزش عالی مدت سال ۱۳۹۴
 • کارگاه مداخلات عصب‌شناختی در چاقی و پرخوری، دکتر حامد اختیاری، مرکز ملی مطالعات اعتیاد ایران سال ۱۳۹۴
 • کارگاه درمان مبتنی بر مواجه با وسواس، دکتر فرشته موتایی، انجمن روان‌شناسی ایران سال ۱۳۹۴
 • کارگاه روان‌درمان‌گری وجودی، دکتر بهمن بهمنی،  مؤسسهٔ آموزش عالی مدت سال ۱۳۹۴
 • کارگاه بازی‌درمانی شناختی رفتاری، دکتر کارینه طهماسیان، مؤسسهٔ آموزش عالی مدت سال ۱۳۹۵
 • کارگاه درمان مبتنی‌بر پذیرش و تعهد، دکتر حسن حمیدپور، مؤسسهٔ آموزش عالی مدت سال ۱۳۹۵
 • کارگاه تربیت جنسی کودکان، دکتر آرش رمضانی، مؤسسهٔ آموزش عالی مدت سال ۱۳۹۵
 • کارگاه تربیت جنسی نوجوانان، دکتر آرش رمضانی، مؤسسهٔ آموزش عالی مدت سال ۱۳۹۵
 • کارگاه مربی‌گری مهارت اعتمادبه‌نفس و عزت نفس، دکتر یعقوب شفیعی فرد، مؤسسهٔ آموزش عالی مدت سال ۱۳۹۵
 • کارگاه مربی‌گری مهارت‌های زندگی، دکتر یعقوب شفیعی فرد، مؤسسهٔ آموزش عالی مدت سال ۱۳۹۵
 • کارگاه فرزندپروری کودک، دکتر زهره عباسی، مؤسسهٔ آموزش عالی مدت سال ۱۳۹۶
 • کارگاه فرزندپروری نوجوان، دکتر زهره عباسی، مؤسسهٔ آموزش عالی مدت سال ۱۳۹۶
 • دوره کارورزی سنجش، تشخیص و مداخلات روان‌شناختی کودک و نوجوان، مرکز خدمات روان‌شناسی و مشاورهٔ آرمانا سال ۱۳۹۶
 • کارگاه تشخیص و درمان مشکلات جنسی، دکتر محمدعلی بشارت، مؤسسهٔ آموزش عالی مدت سال ۱۳۹۶
 • دورهٔ طرحواره‌درمانی، دکتر حسن حمیدپور، کلینیک دکتر حمیدپور سال ۱۳۹۶
 • کارگاه تشخیص اختلالات رفتاری و پزشکی، مرکز خدمات روان‌شناسی و مشاورهٔ آرمانا سال ۱۳۹۸
 • دورهٔ طرحواره‌درمانی تکنیک‌محور، سید مهدی طباطبایی‌فر، (آنلاین)  سال ۱۳۹۹
 • کارگاه تنظیم هیجان، دکتر حسن حمیدپور، (آنلاین) سال ۱۴۰۰
 • کارگاه درمان شناختی رفتاری اهمال‌کاری، دکتر حسن حمیدپور، (آنلاین) سال ۱۴۰۰
 • کارگاه تکنیک‌های ذهن‌آگاهی، دکتر حسن حمیدپور، آنلاین سال ۱۴۰۰

مقالات علمی–پژوهشی

 • بررسی رابطهٔ کارکرد اجرایی با انگیزش و رغبت‌های شغلی دانش‌آموزان مقطع متوسطهٔ شهر تهران. دومین کنفرانس علمی پژوهشی رهیافت‌های نوین در علوم انسانی ایران. ۱۳۹۷

سوابق اجرایی

 • عضو سازمان نظام روان‌شناسی ایران
 • عضو انجمن روان‌شناسی ایران
 • برگزاری کارگاه‌های مهارت‌های زندگی در مدرسهٔ ابوذر غفاری ۹۶-۹۷
 • برگزاری کارگاه‌های مهارت‌های زندگی در مدرسهٔ نوید بهار  ۹۷-۹۸
 • برگزاری کارگاه آشنایی با بیش‌فعالی و راه‌های کنترل آن در مدرسهٔ نوید بهار ۹۷-۹۸
 • مشاور مؤسسهٔ آموزشی نگار دانش ۸۵-۸۷
 • مشاور و مدرس درس مهارت‌های زندگی مدرسهٔ ابوذر غفاری ۹۶-۹۷ (منطقهٔ ۱۲)
 • مشاور و مدرس درس مهارت‌های زندگی مدرسهٔ نوید بهار ۹۷-۹۸ (منطقهٔ ۴)

سوابق درمانی

 • روان‌درمانگر حوزهٔ کودک و نوجوان در مرکز خدمات روان‌شناسی و مشاورهٔ آرمانا از سال  ۱۳۹۵
 • روان‌درمانگر و طرحواره‌درمانگر حوزهٔ نوجوان و بزرگسال در کلینیک هستیا از سال ۱۳۹۷
 • روان‌درمانگر و طرحواره‌درمانگر حوزهٔ نوجوان و بزرگسال در کلینیک راز رویش از سال ۱۳۹۹