آقای علی جوان اسماعیلی
رزرو وقت

آقای علی جوان اسماعیلی

  • کارشناسی‌ارشد روان‌شناسی بالینی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
  • کارشناسی روان‌شناسی از دانشگاه پیام نور

سوابق علمی پژوهشی

  • شرکت در دورهٔ جامع روانکاوی گروه هم‌آوا
  • شرکت در کارگاه‌های سومین کنگرهٔ انجمن روانکاوی به‌صورت کامل
  • شرکت در دوازده وبینار و کارگاه سومین کنگرهٔ انجمن روان‌درمانی ایران با عنوان اعتماد سازه‌ای در گسترهٔ روان
  • انجام درمان تحت سوپرویژن دکتر نوید هنربخش، روان‌پزشک و روانکاو
  • انجام آنالیز و درمان شخصی از سال ۱۳۹۵ به‌صورت مستمر

سوابق اجرایی و درمانی

  • روان‌درمانگر تحلیلی از سال ۱۳۹۷
  • روان‌شناس واحد روان‌درمانی و مددکار از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۷
  • روان‌شناس کلینیک مثلثی از سال ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹