مشاوره و راهنمایی مؤسسات و سازمان‌ها

 

پویایی گروه‌های آموزشی و شغلی و بازدهی با حداکثر توان و فارغ از موانع ذهنی و درون سازمانی، یکی از اهدافی است که در سازمان‌ها یا مؤسسات آموزشی دنبال می‌شود که در نهایت به بهبود عملکردشان می‌انجامد. اما حفظ این پویایی علاوه‌بر انگیزۀ متولیان آن، به راهنمایی متخصصانی احتیاج دارد که با احصاء آسیب‌های درون سازمانی و در پاسخ به تقاضای آن مدیران، تحلیل خوبی از شرایط فعلی گروه داشته باشند و بستری را فراهم کنند که شرایط پیشرفت اعضا و تیم فراهم شود.
مرکز خدمات روان‌شناسی و مشاورهٔ آرمانا به منظور همکاری با مؤسسات آموزشی و سازمان‌ها، تیمی از روان‌شناسان دارای تجارب صنعتی و سازمانی و روان‌شناسان متخصص را در حیطهٔ روان‌شناسی مدرسه و مؤسسات آموزشی گرد هم آورده است. این تیم توانمندی لازم برای احصاء آسیب‌های انسانی درون‌سازمانی و رفع موانع و آسیب‌ها را در جهت به حداکثررسانی بهره‌وری سازمانی برعهده دارد.
علاوه‌بر احصا آسیب‌ها و ارتقای بهره‌وری سازمانی برای مدارس و سازمان‌ها، مرکز خدمات روان‌شناسی و مشاورهٔ آرمانا با فراهم کردن روان‌شناسان مستقر و از راه دور به ارائهٔ خدمات مشاوره و روان‌درمانی با اهمیت به ارزش‌های سازمانی نیز توجه خاصی دارد.

همکاری با مدارس و مؤسسات آموزشی

برمبنای تعریف انجمن ملی روان‌شناسی مدرسه (NASP) خدمات روان‌شناسان در مدرسه را می‌توان در پنج حیطهٔ ارزیابی، پیشگیری، مشاوره، درمان، پژوهش و سیاست‌گذاری برشمرد. با لحاظ کردن این تعریف، متخصصان روان‌شناسی مدرسه درصدد هستند تا با توجه به ابعاد پنج‌گانهٔ فوق، در آموزش و پرورش چند بعدی دانش‌آموزان، مدارس را یاری دهند و با نگاهی کل‌نگر، روابط درون‌سازمانی و بهداشت روان کارکنان را غنی سازند.

همکاری با مؤسسات و سازمان‌ها

روان‌شناسی صنعتی و سازمانی علم مطالعه نحوهٔ رفتار افراد در محیط کار است. انجمن کانادایی روان‌شناسی صنعتی و سازمانی هدف از فعالیت روان‌شناسان صنعتی و سازمانی در سازمان را در راستای همراهی و حمایت از سازمان‌ها چنین برمی شمارد: ۱) مدیریت کارآمدی منابع انسانی، ۲) بررسی علمی رفتار و شناخت انسانی در شغل و ۳) کمک به افراد در سازمان‌ها تا اهداف کاری‌شان را دریابند، نارضایتمندی شغلی و فشار روانی مربوط به کار را کاهش دهند.
تیم روان‌شناسی صنعتی و سازمانی مرکز خدمات روان‌شناسی و مشاورهٔ آرمانا با تدارک بسته‌ای به منظور فراهم کردن اهداف فوق، به ارائهٔ خدمات به سازمان‌های اداری، صنعتی و بانک‌ها می‌پردازد.
مرکز خدمات روان‌شناسی و مشاورهٔ آرمانا تا به امروز افتخار داشته است که در این مسیر به مؤسسه‌ها و سازمان‌های زیر در رسیدن به اهدافشان مشاوره دهد:

  • مدارس غیرانتفاعی علوی
  • پژوهشکدهٔ انرژی و محیط زیست
  • بانک ایران زمین
  • سازمان بنادر و کشتیرانی ایران
  • کارخانه لوله و …

ارتباط با ما