آقای نیما آقاخانی
رزرو وقت

آقای نیما آقاخانی

 • دانشجوی دکتری روان‌شناسی بالینی دانشگاه علم و فرهنگ
 • کارشناسی‌ارشد روان‌شناسی عمومی از دانشگاه تهران
 • کارشناسی‌ارشد الکترونیک از پردیس دانشگاه صنعتی شریف
 • کارشناسی برق قدرت از دانشگاه آزاد واحد آزاد جنوب

مقالات کنفرانسی:

 • اثربخشی درمانهای شناختی رفتاری بر کاهش دردهای رواتنی در هفتمین کنفرانس بین‌المللی دانش فناوری و مطالعات اجتماعی و روان‌شناسی ایران
 • مروری بر نشانه‌های اختالل بدشکلی بدن مرتبط با شبکه‌های اجتماعی در چهارمین کنفرانس بین‌المللی روان‌شناسی، مشاوره و علوم‌تربیتی

کارگاه‌ها:

 • کارگاه طرحواره‌درمانگری دکتر حمیدپور موسسهٔ مدت
 • کارگاه درمان شناختی رفتاری دکتر حمیدپور موسسهٔ مدت
 • کارگاه سکس‌درمانگری دکتر بشارت موسسهٔ مدت
 • کارگاه آموزش SPSS موسسهٔ نگاره
 • دورهٔ سوپرویژن طرحواره دکتر ماندانا شعبان موسسهٔ افق سلامت
 • دورهٔ کیس‌ریپورت واقعی فردی موسسهٔ افق سلامت
 • دورهٔ سوپرویژن بر اساس ذهنیت‌ها موسسهٔ افق سلامت
 • دورهٔ تربیت زوج‌درمانگر موسسهٔ افق سلامت

درمانگر کلینیک افق سلامت از سال ۱۴۰۰ تاکنون
مدیر نرم‌افزاری شرکت پیش‌گامان از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۸