دکتر هما صابر
رزرو وقت

خانم هما صابر

 • کارشناسی‌ارشد روان‌شناسی بالینی از دانشگاه علوم پزشکی ایران (انستیتو روانپزشکی تهران)
 • کارشناسی روان‌شناسی بالینی از دانشگاه الزهرا

افتخارات

 • رتبه تک رقمی کنکور کارشناسی‌ارشد وزارت بهداشت سال ۱۳۸۹

سوابق پژوهشی:

 • تأثیر عادات صبحانه بر فرایندهای شناختی وتورش توجه غذایی
 • بررسی روابط ابژه در دختران نوجوان ساکن در مراکز شبانه روزی شهر تهران
 • ارزیابی تاثیر بسته والدگری در شرایط سخت بر سلامت روان مادران و ارتباط مادر – کودک در خانواده‌های در معرض خشونت خانگی

مقاله ارائه شده در همایش‌:

 •  ارائه راهنمای والدگری در خانواده‌هایی با خشونت خانگی در هفتمین همایش بین‌المللی روان‌پزشکی کودک و نوجوان

کتب منتشر شده:

 • مهارت‌های فرزندپروری در خشونت‌های خانگی (ویژه مدرسین)
 • مهارت‌های فرزندپروری در خشونت‌های خانگی (ویژه مادران)
 • مهارت‌های فرزندپروری در خشونت‌های خانگی (ویژه پدران)

کارگاه‌ها:

 • روانکاوی شخصی، سوپرویژن فردی و گروهی از سال ۹۵ به‌صورت پیوسته
 • آموزش روانکاوی در انستیتو روان‌پزشکی تهران، دکتر محمود دهقانی
 • شرکت در دوره مهارت‌های زندگی در انستیتو روان‌پزشکی تهران
 • شرکت در دوره طرحواره‌درمانی، دکتر حمیدپور
 • شرکت در دوره طرحواره‌درمانی، دکتر فتی
 • آموزش روانکاوی مقدماتی تحت نظر مرکز مطالعات روانکاوی تهران
 • آشنائی با دیدگاه‌های کلاین و بیون در روانکاوی معاصر آمریکای جنوبی، انجمن روانکاوی آرژانتین، دکتر کامران علی پناهی
 • آموزش روانکاوی کلاسیک تحت‌نظر دکتر مجتهدی، کلینیک سیاووشان تهران
 • آموزش روانکاوی کلاسیک تحت‌نظر آقای رسول قورخانه‌چی
سوابق اجرایی و درمانی:
 • کارشناس صدای مشاور تهران و مشهد
 • روان‌شناس مراکز بهداشت و دانشگاه ها
 • روان‌شناس پلی کلینیک دانشگاه فردوسی مشهد از سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۲
 • روان‌شناس کلینیک صبا از سال ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۲
 • روان‌شناس کلینیک رویش از نو از سال ۱۴۰۲