همکاری با موسسات

مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره آرمانا به منظور همکاری با مؤسسات آموزشی و سازمان ها مفتخر است که تیمی از روانشناسان صنعتی و سازمانی و روانشناسان متخصص در حیطه روانشناسی مدرسه و مؤسسات آموزشی را گرد هم آورده است. این تیم توانمندی لازم برای احصاء آسیب های انسانی درون سازمانی و رفع موانع و آسیب ها را بر عهده دارد.

 

همکاري با مدارس و موسسات آموزشي

برمبنای تعریف انجمن ملی روانشناسی مدرسه (NASP) خدمات روانشناسان در مدرسه را می توان در پنج حیطه ارزیابی، پیشگیری، مشاوره، درمان و پژوهش و سیاست گذاری برشمرد. با لحاظ کردن این تعریف، متخصصان روانشناسی مدرسه درصدد هستند تا با توجه به ابعاد پنج گانه فوق، در آموزش و پرورش چند بعدی دانش آموزان، مدارس را یاری دهند و با نگاهی کل نگر، روابط درون سازمانی و بهداشت روان کارکنان را غنی سازند.

همکاري با سازمان‌ها

روانشناسی صنعتی و سازمانی علم مطالعه نحوه رفتار افراد در محیط کار است. انجمن کانادایی روانشناسی صنعتی و سازمانی هدف از فعالیت روانشناسان صنعتی و سازمانی در سازمان را در راستای همراهی و حمایت از سازمان ها چنین بر می شمارد: 1) مدیریت کارآمدی منابع انسانی، 2) بررسی علمی رفتار و شناخت انسانی در شغل و 3) کمک به افراد در سازمان ها تا اهداف کاری شان را دریابند، نارضایتمندی شغلی را کاهش دهند و فشار روانی مربوط به کار را کاهش داد.

تیم روانشناسی صنعتی و سازمانی مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره آرمانا با تدارک بسته ای مفتخر است تا به منظور فراهم دیدن اهداف فوق، به ارائه خدمات به سازمان های اداری، صنعتی و بانک ها بپردازد.

ارتباط با ما