مرکز خدمات روان‌شناسی و مشاورهٔ آرمانا با رویکردی نوین و در پرتو اخلاق حرفه‌ای و نیز بهره‌گیری از دانش روز دنیا خدمات گسترده‌ای را در زمینهٔ روان‌درمانی و مشاوره ارائه می‌کند.
مشاوره و روان‌درمانی بزرگسال، مشاوره و روان‌درمانی کودک و نوجوان، مشاورهٔ خانواده، مشاورهٔ پیش از ازدواج، زوج‌درمانی، تشخیص و درمان اختلالات جنسی، سنجش هوش و استعدادیابی، مشاورهٔ تحصیلی و شغلی، مشاورهٔ صنعتی-سازمانی، درمان اختلالات یادگیری، بیش‌فعالی و
همچنین برگزاری کارگاه‌های مختلف شامل: تحلیل رفتار متقابل (TA) و طرحواره درمانی ویژه عموم و دوره‌های تربیت درمانگر بزرگسال، تربیت درمانگر کودک و نوجوان، تشخیص اختلالات رفتاری و روان‌پزشکی بزرگسال، ویژهٔ متخصصین از جمله خدمات این مرکز است.