دکتر مهدیه ملیانی

دکتر مهدیه ملیانی

درمانگر بزرگسال

دکتر آزاده طاولی

دکتر آزاده طاولی

درمانگر بزرگسال و مشاورهٔ ازدواج

دکتر ترگل مرادحاصلی

دکتر ترگل مرادحاصلی

درمانگر بزرگسال و مشاورهٔ ازدواج

دکتر زهرا اسدی

دکتر زهرا اسدی‌نژاد

زوج‌درمانگر

 

آقای سعید حیدریان

آقای سعید حیدریان

درمانگر بزرگسال

دکتر جهانگیر محمدی

درمانگر بزرگسال

دکتر زهرا سادات حسینی‌طاری

دکتر زهرا سادات حسینی‌طاری

درمانگر کودک و نوجوان

دکتر محمدمهدی بدیعی
آقای علی جوان اسماعیلی

آقای علی جوان اسماعیلی

درمانگر بزرگسال

آقای نیما آقاخانی

درمانگر بزرگسال

 

دکتر آلاله بهرامیان

روان‌پزشک و درمانگر بزرگسال