براساس تعریفی که انجمن روان‌شناسان آمریکا ارائه می‌کند، بخشودن عملی عمدی در راستای کنار گذاشتن رنجش نسبت به فردی دیگر و چیزی فراتر از پذیرش آنچه رخ داده است. در رابطۀ عاطفی میان افراد هم گاها شاهد موقعیت‌های تنش‌زایی هستیم که بستر رنجاندن یکدیگر را فراهم می‌کند. حال اگر بتوانند احساسات منفی مانند خشم را به‌نحوی برطرف کنند که احساس، نگرش و رفتاری که نسبت به شریک عاطفیشان دارند، برخاسته از این رنج نباشد و دگرگون شود، به بخشش در رابطۀ عاطفی رسیده‌اند.

طبق نظریۀ روابط موضوعی اتوکرنبرگ، بخشش مناسب به معنی از بین بردن احساسات منفی نسبت به دیگران (یا خود) نیست، بلکه بدین معناست که بازنمایی‌های منفی و مثبت فرد را یکپارچه سازیم و خشم نسبت به فردی که آزار رسانده را در کنار خصوصیات و انگیزه‌های خوب او  قرار دهیم. اهمیت این یکپارچه‌سازی زمانی برایمان روشن می‌شود که به‌خاطر بیاوریم چگونه تک‌تک انسان‌ها از جمله خود ما، ترکیبی از ویژگی‌های مثبت و منفی‌ای هستیم که از ما نه یک قدیس و نه یک شیطان، بلکه فردی در خالص‌ترین حالت وجودیش ساخته است. 

برای درک بهتر مسئلۀ بخشش، لازم است درک کرده باشیم که هر یک از ما ذهنیت و دیدگاه مجزایی داریم. هر کدام از ما نواقصی داریم و اشتباه کردن جزء جدانشدنی ما خواهد بود. پذیرش این خاکستری بودن، به معنای میدان دادن برای مورد سوء‌استفاده واقع شدن نیست، بلکه تلاشی ارزشمند برای حفظ رابطه‌ای پایدار با فردی‌ست که دوستش دارید.

در نتیجۀ چنین باوری، به دیدگاه واقع‌بینانه‌تری نسبت به خودمان و اطرافیانمان دست پیدا می‌کنیم؛ دیدگاهی که برای کنار آمدن با موقعیت‌های ناکام‌کننده سازنده‌تر است و به بهبود کیفیت احوال او می‌انجامد. مطالعات نشان می‌دهند که بخشش در رابطۀ عاطفی می‌تواند به افزایش رضایت از رابطه و افزایش طول رابطه بینجامد.

نکتۀ مهمی که نباید فراموش کرد، حدود معنای بخشش است؛ بخشش به معنای پذیرش توهین، فراموشی همیشگی یا حتی وانمود کردن به اینکه هیچ اتفاقی نیفتاده نیست. بخشش در معنای دقیق‌تر، فرایندی تدریجی مشابه سم‌زدایی است که به حل تعارضات بین فردی کمک می‌کند. 

برای نتیجه‌بخش بودن این سم‌زدایی تدریجی، لازم است ضمن اصلاح الگوهای حل تعارض پیشینمان که چیزی جز آسیب‌های بیشتر به جا نگذاشته‌اند، صدای منتقد درونمان که اجازۀ تفکر منطقی و حل مسئله را نمی‌دهد کم کنیم و با شفقت و همدلی بیشتری وضعیت را از دید یکدیگر بازنگری کنیم. درک متقابل نسبت به اشتباه رخ‌داده سبب می‌شود تا رفتارهای آسیب‌زای رابطه را از خود دور کنید و برای بهبود مسیر پیش روی این رابطه، دست به تصمیمات مهم و منطقی‌تری بزنید که به سود هر دو نفر شما خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید