یکی از ویژگی‌های شخصیتی افرادی که می‌توانند به شیوۀ موثرتری از طوفان حوادث عبور و بحران را مدیریت کنند، سخت‌رویی است. همان‌طور که در مقالۀ سخت‌رویی گفته شد، آنچه این افراد را نسبت به فشار روانی مقاوم‌تر می‌کند، تعهد و احساس کنترل آن‌ها نسبت به وقایع و هم‌چنین چالشی دانستن موقعیت‌های تنش‌زاست. با توجه به نقش کلیدی سخت‌رویی در عبور از چالش‌های زندگی، در ادامه با راهکارهایی آشنا می‌شویم که می‌توانند به ایجاد و بهبود سه جزء اساسی سخت‌رویی کمک کنند.
نخستین پایه یا همان تعهد، خود را در علاقه به فعالیت پیش رو و گره خوردن با آن نشان می‌دهد. برای حفظ پشتکار و اشتیاقتان به نسبت به کار، می‌توانید معنایی برای آن خلق کنید؛ معنایی که شما را متعلق به وضعیت موجود کرده و چشم‌اندازی از هدف نهایی برایتان ترسیم می‌کند. پس از آن لازم است از بازخوردها برای بهبود گام‌های بعدی استفاده کنید. فراموش نکنید که کوچک‌ترین تلاش‌های شما ارزشمند است؛ می‌توانید این ارزش را با تشویق تلاش و دست‌آوردهای کوچک و بزرگتان جشن بگیرید.
کنترل، یا همان باور به تاثیرگذار بودن بر نتیجه، بدون تمرکز بر روی توانایی‌ها ممکن نیست. کسانی که در شرایط تنش‌زا بیش از هر چیز نقاط تاریک و غیرقابل تغییر را مدنظر قرار می‌دهند، با هجمۀ احساسات منفی روبرو می‌شوند و خود را به چشم یک قربانی می‌بینند. کافی‌ست بعد از تلاش برای بازیابی آرامش خود در شرایط جدید، ارزیابی دقیقی از موقعیت داشته باشیم و ضمن نگاهی به نقاط ضعفمان، از نقاط قوت خود برای عبور از این وضعیت و خلق برنامۀ کنترل بحران بهره بگیریم.
بدون شک متعهد ماندن و کنترل شرایط، بی‌آنکه آن را صرفا چالش برانگیز و نه دردسرساز و مخرب بدانیم، ممکن نیست. برای فردی که می‌خواهد صفت سخت‌رویی را در خود بهبود ببخشد، تغییرات و دشواری‌ها تهدیدآمیز تلقی نمی‌شوند؛ بلکه موقعیتی بالقوه جهت رشد و یادگیری خواهند بود. گشودگی شما در برابر تجربیات جدید، نیازمند گذر از ذهنیت ثابت و منجمد شده خواهد بود. فرد سخت‌رو از روش‌های متفاوتی مانند ذهن‌آگاهی بهره می‌گیرد تا صداهای مبهم و آزاردهندۀ درونش را متوقف سازد؛ صداهایی که هر اتفاقی را فاجعه‌ای بی‌بازگشت می‌دانند.
در کنار تلاش برای کسب سه بنیاد اساسی سخت‌رویی، می‌توانیم ویژگی‌های دیگری را که به طور مستقیم یا غیرمستقیم بر این صفت شخصیتی اثر می‌گذارند را نیز کسب کنیم. برای مثال، خودمراقبتی و حفاظت از سلامت جسمانی و روانی دو عاملی هستند که ذهن شما را برای تاب‌آوری در شرایط تنش آماده می‌کنند. در کنار این مراقبت شخصی، به چالش کشیدن افکار فاجعه‌ساز و جایگزین کردنشان با افکار منطقی و مثبت‌، راهی‌ست که به پذیرش شرایط جدید کمک بیشتری می‌کند.
در انتها لازم است بدانیم که ارتقای صفت سخت‌رویی، دغدغۀ مهمی برای افراد در پیرامون ماست؛ آنقدر مهم که بتوان برای دستیابی به آن راه‌های متنوعی را پیش گرفت و برای حفظ آن زمان گذاشت. گروه‌های حمایتی و کمک حرفه‌ای متخصصان مشاوره و روان‌شناسی هم آخرین خط بهبود سخت‌رویی و تاب‌آوری روانی در جامعه خواهند بود.

دیدگاهتان را بنویسید